Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

V prostorách „Plaveckého bazénu Brušperk“ je při vstupu do areálu každý návštěvník povinen zakoupit si vstupenku, seznámit se s návštěvním řádem a tímto se řídit.

Všechny úkony po příchodu do areálu „Plaveckého bazénu Brušperk“ se provádí v následujícím pořadí:

 • Seznámení s návštěvním řádem a zakoupení vstupenky, permanentky, apod.
 • Obsazení šatní skříňky.
 • Převlečení v šatnách do plavek.
 • Provedení hygieny – WC, sprcha – řádné omytí celého těla mýdlem a šamponem.

Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje provoznímu řádu a pokynům zaměstnanců „Plaveckého bazénu Brušperk“.

 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu.
 • Při naplnění kapacity bazénu se vstup automaticky uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo v plaveckém úboru (nejsou povoleny šortky).
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénu přístup, děti od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
 • Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.
 • Vstup do dětského brouzdaliště mají povolen pouze děti do 6 let věku v doprovodu dospělé osoby.
 • Neplavcům je vstup do velkého bazénu povolen pouze s dospělou osobou – plavcem, a to v prostoru s nejnižším sloupcem vody určeného pro neplavce.

Zákaz vstupu na bazén a dalších prostor areálu „Plaveckého bazénu Brušperk“

 • Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 • Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 • Zákaz vstupu se zvířaty.

Povinnosti návštěvníků

 • Před každým vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu.
 • Zachovávat čistotu všech míst areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Návštěvník je povinen dodržovat piktogramy tobogánu, které jsou vyvěšeny u atrakce.
 • Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v bezpečnostních schránkách u recepce, jinak za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.
 • Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat pracovníkovi na recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob.
 • Každý návštěvník si zodpovídá za správné uzamčení osobních věcí do svěřené skříňky.
 • Při ztrátě čipu od šatní skříňky je návštěvník povinen zaplatit poplatek, který je uveden v ceníku.
 • Návštěvník je povinen opustit bazén 15 min. před ukončením provozní doby.
 • Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat plavčíka, který dle potřeby rovněž přivolá lékařskou pomoc.

Zakázané činnosti v areálu

 • Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Koupat se bez plavek a pohybovat se nahý po areálu je přísně zakázáno (Děti od 1 do 3 let musí mít plavky s přiléhavou gumou kolem nohou).
 • Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není z bezpečnostních důvodů přípustné.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě, odhazováním odpadků a používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.
 • Konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
 • V celém vnitřním areálu i areálu školy je zakázáno kouřit.
 • Vstupovat do prostoru bazénu se žvýkačkou.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze bosou nohou.  Na ochozy bazénů se smí vstupovat pouze v čistých přezůvkách.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 • Vnášet do bazénu nafukovací, pěnové předměty, ploutve, míče (pokud se nejedná o předměty patřící plavecké škole), povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a plavecké brýle.

Provozní řád tobogánu

 • Vodní tobogán smějí používat pouze plavci, neplavci pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Uživatelé jezdí jednotlivě v intervalu, který hlídá semafor. Jedou vždy jen na zelenou barvu. Semafor slouží jako startovací zařízení, ale pokyny obsluhy jsou nadřazeny tomuto signalizačnímu zařízení!
 • Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li jím voda.
 • Uživatel tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění plavčíka.
 • Návštěvník je při startu povinen se posadit na startovní díl a odrazem od horního madla se rozjede. Jiný způsob startu není dovolen.
 • Na vodním tobogánu se jezdí v sedě nohama dopředu, nebo v leže na zádech nohama dopředu. Jiný způsob jízdy není dovolen.

Zakázané činnosti:

 • Přísný zákaz běhání po tobogánu.
 • Během jízdy platí přísný zákaz zadržování vody, brzdit, zastavovat, chytat se a vylézat na okraje tobogánu, skákat na dojezdu z tobogánu.
 • Návštěvníci nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré a kovové předměty.
 • Návštěvníci se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu do vody a toto místo musí urychleně opustit. Dojezdový prostor neslouží k plavání a koupání, ale pouze k dojezdu.
 • Vstup zakázán na tobogán s nafukovacím kruhem.
 • Zákaz jízdy na tobogánu dvou a více osob společně.
 • Vjíždět na tobogán, svíti-li na semaforu červená.

Při porušování provozního řádu tobogánu dochází k ohrožování zdraví, vašeho i ostatních návštěvníků. Neukázněný návštěvník bude vykázán z prostorů bazénu bez náhrady vstupného.

Atrakce ve velkém bazénu

Tobogán, proudový kanál, vodní hřib, masážní trysky. Atrakce jsou ovládány z rozvaděče v místnosti plavčíka.

V atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti!

Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu bazénu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policie ČR.

Při porušení provozního řádu „Plaveckého bazénu Brušperk“ není odvolání

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál pro veřejnost, je-li objednán areál pro například plavecké školy, apod. Uzavření areálu bude oznámeno na tabuli u vchodu do areálu.

 

V Brušperku, dne 21. 7. 2015

Mgr. Aleš Vyvial
ředitel školy

Ceník

Ceník platný od 1. 1. 2024

Základní vstupné 60 min. + dalších 15 min. pro převlékání a sprchování
Dospělí 120,- Kč
Zlevněné* (Děti do 14,99 let, studenti, důchodci, ZTP, ZTP/P + průvodce zdarma) 110,- Kč
Děti 3 – 5,99 let 100,- Kč
Děti ve věku od 1 do 2,99 let zdarma

Při překročení času základního hodinového vstupného se k ceně přičítají 2 Kč / min.
* při předložení studijního průkazu či jiného dokladu

Permanentky (Vklad v částce) Sleva na vstupné dle aktuálního ceníku
500 - 999 Kč 10 %
1000 Kč a více 15 %

Jednorázový poplatek za identifikační kartu činí 100,- Kč.

Čipové hodinky (bezobslužný vstup)
1 min. = 2,00 Kč

Jednorázový poplatek za čipové hodinky činí 120,- Kč.


Ztráta čipu je zpoplatněna částkou 50 Kč.